Besöksadress

Åkaregatan 7
754 54 Uppsala
018-18 28 80 

info@ramotor.se

Fakturaadress

Det går bra att skicka fakturan via e-post till: BG-PB1@maildrop.wm.net 

RA Motor AB
BGC-ID FOR6013
205 36 Malmö

Oavsett hur fakturan skickas måste postadressen till Malmö framgå av fakturan.